Spannende lancering tijdens testdag CanSat

15 februari 2017

Een satelliet lanceren, hoe gaaf is dat? RvEC-leerlingen beleefden het spannende moment tijdens de testdag voor CanSat.

CanSat is een wedstrijd waarbij leerlingen van een middelbare school voor hun profielwerkstuk of voor het technasiumvak O&O een ‘satelliet’ lanceren. Vorige week was de testdag van CanSat, waarbij twee groepen aanwezig waren vanuit het RvEC. Hun satelliet werd die dag honderd meter naar beneden gegooid. Bij de echte lancering is de hoogte een kilometer. Onderweg wordt een aantal gegevens van de satelliet waargenomen en verstuurd naar het grondstation. Twee variabelen staan al vast: de druk en de temperatuur. Met deze waardes kun je de hoogte berekenen ten opzichte van het grondstation, waar je de waardes ook berekent.

Naast deze meting heeft elk groepje een eigen missie. Het groepje Roelof 1 heeft als missie het terugvinden van het blikje dat neergekomen is. Dit doen ze met geluid, licht en een gps-sensor. Roelof 2 bekijkt de concentratie fijnstof op verschillende hoogtes. Op dit moment wordt er vooral gekeken op straatniveau en op verschillende niveaus horizontaal. De leerlingen willen kijken of dit verticaal ook verschilt. Mogelijk levert dit nieuwe inzichten op.

De testdag verliep ondanks de sneeuw heel goed. Beide groepen hebben een aantal verbeterpunten om de komende weken aan te werken. Doordat de kit per post was opgestuurd, waren er verschillende onderdelen. De groepjes hebben nu een nieuwe kit gekregen en ze hopen daarmee mee te doen aan de finaleronde op 31 maart. Tien groepjes worden geselecteerd op basis van hun uiteindelijke rapport. Zet ‘m op, Roelof 1 en Roelof 2!