Technasium leerlingen lossen overlast boerenzwaluw op

23 september 2016

Je zit na een heerlijke boswandeling op een terrasje wat te drinken en opeens vinden vogels het nodig hun behoefte te doen op jouw nieuwe broek. Herkenbaar? Het is in ieder geval een probleem dat zich steeds vaker voordoet bij restaurant de Woudstee, aan het begin van het Boomkroonpad. Boswachters Jenne Wolters en Wenda Kloen hebben daarom de hulp ingeschakeld van Technasium leerlingen van het Roelof van Echten College.

Aan het begin van het boomkroonpad staat restaurant de Woudstee: een voormalige werkschuur, volledig omgebouwd tot restaurant. Vóór de verbouwing was de Woudstee als werkschuur een ideale plaats voor boerenzwaluwen om hun nest te bouwen en hun jongen groot te brengen. Het blijkt dat ondanks de aanwezigheid van de mens de boerenzwaluwen nog steeds erg aangetrokken worden tot de Woudstee. De vogels vliegen laag over, laten mensen schrikken en produceren met hun ontlasting onder de nesten, maar ook in vlucht, een waar bombardement op het restaurant en haar gasten. Iets wat de hygiëne in en om het restaurant natuurlijk niet ten goede komt.

Natuurvriendelijke oplossing
De boerenzwaluw staat op de rode lijst als ‘gevoelige’ soort en Staatsbosbeheer is op zoek naar een natuurvriendelijke oplossing voor dit probleem. Hiervoor hebben boswachters Jenne Wolters en Wenda Kloen de hulp ingeschakeld van Technasium leerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Het Technasium is een opleiding die leerlingen laat werken aan actuele ontwerp- of onderzoeksvraagstukken uit het bedrijfsleven en de maatschappij. De brugklassers kruipen bij dit project in de huid van een bos- en natuurbeheerder om dit probleem op te lossen. De leerlingen zullen zich helemaal moeten verdiepen in de leefgewoonten van de boerenzwaluw om zo de zwaluw op een natuurvriendelijke manier te weren bij de Woudstee. Daarnaast zullen ze op zoek gaan naar een manier waarbij de zwaluwen zich op hun gemak voelen en de mens geen last van ze heeft. In november zal de oplevering en presentatie van de verschillende groepjes plaatsvinden.