Technasiumleerlingen presenteren hun meesterproef

22 maart 2017

Voor de examenkandidaten loopt het schooljaar op zijn eind. Zo ronden onze technasiumleerlingen een groot project af: de meesterproef. We zijn trots op de resultaten.

In het examenjaar van het technasiumvak Onderzoeken en Ontwerpen gaan de leerlingen aan de slag met een uitdagende meesterproef. Dit is een project van zo’n 24 weken waarin ze een complex probleem voor een externe opdrachtgever oplossen. Een zogenaamde ‘expertbegeleider’ uit het hoger onderwijs en bedrijfsleven helpt de leerlingen hierbij. Drie groepen leerlingen hebben de mouwen opgestroopt en een mooie prestatie geleverd.

Meesterproef 1: ontwerp van een wildarena
Om meer mensen de natuur echt te laten beleven, vroeg Staatsbosbeheer onze leerlingen om een wildarena te ontwerpen waarin dieren uit de Drentse bossen in het wild bekeken kunnen worden. De opdrachtgever wilde een ontwerp dat toegankelijk is voor alle mogelijke doelgroepen én een interactief gedeelte. Een complete bouwtekening, tips om dieren te lokken, een interactief onderdeel voor kinderen en veel meer kwam aan bod in de oplossing van de leerlingen. Staatsbosbeheer neemt hun ideeën mee in de toekomstplannen. Wie weet zien we het ontwerp van onze leerlingen terug in de Drentse bossen.

Mirthe Knaap, Mathijs Abma, Enro Veldkamp, Jelle Bond en Tim Gruppen gingen aan de slag voor Staatsbosbeheer.

Meesterproef 2: model van Klimaat Actieve Stad
Nederland heeft steeds meer stedelijke gebieden. Hierdoor verdwijnt een deel van het groen en gaat een hoop infiltratieoppervlak verloren. Dat levert regelmatig wateroverlast op. In het overkoepelende project Klimaat Actieve Stad werken steden aan ontwikkelingen en activiteiten die schade aan het veranderende klimaat beperken. Een Klimaat Actieve Stad is een stad waar de lokale overheden (dus waterschap en gemeente) samenwerken aan de klimaatopgave. Waterschap Drents Overijsselse Delta schakelde de hulp van onze leerlingen in bij het maken van een verduidelijkend model. Drie leerlingen verdiepten zich in de theorie en maakten een model waarin met echt water het verschil tussen een ‘grijze’ en een ‘groene’ straat te zien is. Binnenkort overhandigen zij hun maquette en onderzoeksrapport aan het waterschap, zodat deze gebruikt kan worden bij voorlichtingen.

Douwe Nobels, Pieter Brongers en Jasper Bonkestoter in actie voor de Klimaat Actieve Stad.

Meesterproef 3: bestuurderloos OV in en rond Hoogeveen
In kleinere gemeenten is het al jaren moeilijk om het openbaar vervoer (OV) rendabel te houden. Bestuurderloos OV met kleine, relatief goedkope voertuigen kan een oplossing zijn. Opdrachtgever Royal HaskoningDHV werkt mee aan projecten op het gebied van bestuurderloos (openbaar) vervoer. Het bedrijf vroeg aan onze leerlingen om een marktonderzoek te doen: aan welke eisen moet bestuurderloos OV voldoen volgens bewoners van de gemeente Hoogeveen? De leerlingen ontdekten dat het invoeren van bestuurderloos OV niet eenvoudig is op verschillende gebieden. Met een mooi onderzoeksrapport hebben zij een steentje kunnen bijdragen aan een nieuwe manier van regionaal OV.

Roy Scholing, Gijs Brouwer en Tom Tibben overhandigen hun onderzoeksrapport.