Van school naar baan: samen techniekonderwijs versterken

6 november 2018

Technisch talent is erg gewild op de arbeidsmarkt. In het hele land wordt geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Ook in Hoogeveen. Het RvEC, RSG Wolfsbos, Alfa-college, Stichting PIT en de Stichting Vrienden van Techniek werken samen aan sterk techniekonderwijs en een goede doorstroom naar het mbo en de arbeidsmarkt.

Afgelopen week ondertekenden het RvEC en veel andere organisaties uit de regio Hoogeveen de intentieverklaring Sterk Techniekonderwijs. Dit is een eerste stap richting een regionaal plan om het Hoogeveense techniekonderwijs te versterken. In een artikel in de Hoogeveensche Courant is te lezen waarom dit belangrijk is voor Hoogeveen:

“Voor het Hoogeveense bedrijfsleven is het van belang om de komende jaren voldoende goed geschoold personeel te hebben. De economische groei hangt immers af van de beschikbaarheid van goede vakmensen. We werken daarom al op grote schaal samen met het onderwijs”, aldus Klaas Graveland van Hunebouw en samen met Michiel Zuidema van de Zuidema Groep verantwoordelijk voor de cluster Bouw & Infra binnen de recent opgerichte Stichting Vrienden van Techniek. Vmbo-scholen kunnen voor deze regeling in aanmerking komen door cofinanciering van het lokale bedrijfsleven en het betrekken van het mbo-onderwijs in hun plannen. Dat kan in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook in natura, bijvoorbeeld door materialen of machines ter beschikking te stellen of door gastlessen op scholen te geven. “Het is onze gezamenlijke taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid de lokale jeugd te laten zien welke opleidings- en beroepsmogelijkheden er in de techniek liggen en welke prachtige technische bedrijven er in Hoogeveen zijn”, vult Henk van den Berg van Xenergy Services en vertegenwoordiger van de cluster Metaal & HTSM aan. “Initiatieven als de Dag van de Techniek, de Open Bedrijvendag en Hoogeveen On Stage zijn geweldige voorbeelden om de jeugd te interesseren in techniek. Nu moeten we er nog voor zorgen dat het onderwijs beter toegerust wordt om de jeugd goed op te leiden zodat ze straks bij deze prachtige Hoogeveense bedrijven aan de slag kunnen. Zo zorgen we gezamenlijk voor behoud van de werkgelegenheid in deze regio”, zegt Paul Trip van Ardagh Metal Packaging en voorzitter van de Stichting PIT.

Bedrijven gaan input aan onderwijs leveren
Naast bovengenoemde bedrijven, tekenden ook Ten Kate Installatietechniek, Century Hoogeveen, Bouwmensen DNWO en Verentis de intentieverklaring Sterk Techniekonderwijs en hiermee heeft een brede vertegenwoordiging van de Hoogeveense technische bedrijven de intentie uitgesproken medewerking te verlenen. De volgende stap is het leveren van input aan het onderwijs zodat een gedegen regionaal plan ingediend kan worden om in aanmerking te komen voor de benodigde financiële middelen.

Ondernemers die met hun bedrijf ook graag input willen leveren kunnen contact opnemen met de Stichting Vrienden van Techniek via: mail@vvthgv.nl of tel. 0528-522197.

Meer informatie: www.hoogeveenschecourant.nl en www.vvthgv.nl.