Intersectoraal Programma

In de bovenbouw van de praktische en theoretische leerlijn van het vmbo volgen leerlingen een Intersectoraal Programma (ISP). Binnen het ISP maken leerlingen kennis met zoveel mogelijk beroepen en sectoren. Zo kunnen ze hun beroepskeuze nog even uitstellen en krijgen ze all ruimte om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

Verbreding én verdieping

Sommige leerlingen weten al precies wat ze later willen worden. Sommige leerlingen weten het ook nog helemaal niet. Binnen het ISP is er ruimte voor alle leerlingen. Het ISP werkt met keuzemodules, waardoor het voor leerlingen mogelijk is om zich breed te oriënteren of zich juist te verdiepen in de studierichting van zijn keuze.

In alle gevallen werken we in het ISP met themaopdrachten. Een bijvoorbeeld van zo'n thema is 'pretparken'. Binnen een pretpark komen allerlei beroepen en sectoren aan de orde. Van het technisch onderhoud van de attracties tot de kaartverkoop en van de catering tot en met het organiseren van shows. Op deze manier ontdekt een leerling precies waar hij goed in is en bij welke rol hij zich het prettigst voelt.

Binnen het ISP werken leerlingen veel in groepjes aan projecten. Deze manier van werken is daarmee ook een goede voorbereiding op het mbo.